16.7 C
Beč
5. kolovoza 2020.
Hrvati Istaknuto Iz Austrije

IZ POVIJESTI HKM BEČ: p. Efrem i početak koordiniranog rada u Hrvatskim katoličkim misijama u Austriji

KUJUNDŽIĆ, Efrem (Stipan, Stjepan)
(Verušić, 17. I. 1915. – Beč, 10. II. 1996.), franjevac. Sin je Pavla i Marte, rođ. Poljaković. Na krštenju u subotičkoj župi sv. Terezije dobio je ime Stjepan. Osnovnu školu polazio je na Verušiću, šest razreda gimnazije u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Varaždinu te dva razreda u Državnoj drugoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, u kojoj je 1937. položio viši tečajni ispit.

U novicijat Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda stupio je na Trsatu 1932. dobivši redovničko ime Efrem. Jednostavne redovničke zavjete položio je 1933. na Trsatu, a svečane redovničke zavjete 1937. u Varaždinu.

Bogoslovni fakultet pohađao je u Zagrebu, Mostaru i Münchenu. Za svećenika je zaređen na Trsatu 1938. Mudroslovni fakultet u Zagrebu upisuje 1939., a diplomirao je 10. III. 1944.

U Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Varaždinu predavao je fiziku i matematiku od 1944., a nakon njezina ukidanja premješten je za predstojnika franjevačkoga samostana u Zemunu (1947.-48). U samostan u Varaždin vraća se 1949., prvo kao vikar samostana, zatim kao gvardijan 1951.-53. a istodobno je i definitor Provincije. U franjevačkom samostanu u Zagrebu boravi 1954.-70., isprva kao gvardijan i profesor u novoosnovanoj Franjevačkoj gimnaziji u Zagrebu do 1959., zatim kao definitor Provincije i profesor u gimnaziji (1960.-62.), pa ponovno kao gvardijan samostana i profesor u gimnaziji (1963.-65.) te kao vikar samostana, prokurator ekonom Provincije i profesor u gimnaziji (1966.-70.). U međuvremenu je bio generalni vizitator Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja u Dalmaciji (1961.) te Franjevačke provincije Bosne Srebrne (1963.).

Dekretom Biskupske konferencije Jugoslavije (BKJ) iz 1971. imenovan je misionarom u Austriji i postaje delegat za sve hrvatske misionare u hrvatskim katoličkim misijama u Austriji. Tada, kao naddušobrižnik, preuzima brigu sustavnog i organiziranog rada u svim hrvatskim katoličkim misijama u Austriji.

Članom Vijeća BKJ za hrvatsku migraciju imenovan je 1972. Bio je voditelj Hrvatske katoličke misije u Beču 1971.-84.

Bečki nadbiskup kardinal Franz König imenovao ga je članom Duhovnoga vijeća Bečke nadbiskupije (Erzbischöflichen geislichen Rat) 1980. godine.

Osim što je vršio službu naddušobrižnika za sve hrvatske katoličke misije u Austriji, istodobno je bio i ravnatelj crkve Am Hof u Beču.

Zlatnu misu proslavio je u subotičkoj franjevačkoj crkvi sv. Mihovila 1993.

Dekretom Ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu Hrvatske biskupske konferencije (HBK) iz 1993. razriješen je dužnosti hrvatskoga dušobrižnika u Austriji, dužnosti hrvatskoga naddušobrižnika te člana Vijeća za migraciju HBK. Nakon toga do smrti ostaje kao iskusni i neumorni umirovljenik na pomoći Hrvatskoj katoličkoj misiji u Beču i u crkvi te misiji Am Hof.

Za više od dvadeset godina koliko je bio delegat za hrvatske dušobrižnike osnivale su nove misije, dolazili novi misionari, socijalni radnici i časne sestre i svestrano se razvio pastoralni i socijalni rad među hrvatskim radnicima u Austriji, a on je sve to koordinirao i vodio te istodobno bio aktivni pastoralni radnik u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Beču, pri čemu je uspješno surađivao s crkvenim vlastima u Austriji na biskupskoj i nacionalnoj razini.

Bio je voljen svećenik i cijenjen propovjednik kod naroda, dinamičan i blizak ljudima, te su ga vjernici doživljavali kao osobnog prijatelja njihovih obitelji. Tijekom 1990-ih godina potrebitim Hrvatima u Vojvodini pomagao je preko Dobrotvorne zajednice Amor vincit iz Subotice.

Pokopan je u Zagrebu u franjevačkoj grobnici na Mirogoju.

T.N.
Foto: Kroativ I HKM Beč I Ilustracija

Izvor: Arhiv Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda, Zagreb.

Povezane vijesti:

PROPAGANDA SE NASTAVLJA: Krone ponovno naslovom protiv Hrvatske

T.N.

HRVATSKA: Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja

T.N.

HR TURIZAM: 20 000 Austrijanaca u Šibensko-kninskoj i Zadarskoj županiji!

T.N.