Austrija Svijet

NACIONALNO VIJEĆE AUSTRIJE: Tko sve zastupa interese austrijskih građana?

Nacionalno vijeće Austrije (njem. Nationalrat) jedan je od dva doma austrijskog parlamenta i često se naziva donji dom. Nacionalno vijeće je mjesto gdje je koncentrirana savezna zakonodavna vlast Austrije. Da bi jedan zakon postao federalni zakon, mora proći kroz ovaj dom. Članovi NV-a predstavljaju austrijske građane, zbog čega je vrlo zanimljivo i bitno znati tko sve sjedi u parlamentu, koja su im zanimanja te koliko je istinskih radnika među predstavnicima građana.

Najviše parlamentaraca su zanimanjem političari, a slijede samozaposleni i javni službenici. Drugi dolaze iz interesnih skupina poput Radničke komore (Arbeiterkammer) ili Austrijske unije sindikata. Premalo je pravih radnika.

Čak 93 od 183 parlamentaraca svoje puno radno vrijeme rade kao političari i nemaju druga zanimanja. Dvanaest parlamentaraca su paralelno gradonačelnici ili načelnici. Najviše pravih političara ima stranka NEOS, 11 od 15, a Zeleni imaju 19 od 26. Polovina socijaldemokrata (22/40) su samo političari dok je FPÖ-a to slučaj kod 13 od 30 zastupnika. Kod Narodne stranke 27 od 71 zastupnika bavi se isključivo politikom kao zanimanjem.

Druga najveća skupina u parlamentu Austrije su 44 samozaposlenih, od kojih se 15 njih bavi poljoprivredom. Većina njih ima iskaznicu ÖVP-a. Ostalih 18 zastupnika su sveučilišni profesori poput Josef Smollea (ÖVP) dok je recimo komandant državne vojske Alois Kainz član FPÖ-a. U javnom sektoru svoje predstavnike nema samo NEOS stranka.

Dok su više od polovice austrijskih građana (52 posto) radnici, njih u parlamentu predstavlja samo sedam posto mandatara. Najviše ih ima ÖVP – 13, a najmanje, po jednog imaju FPÖ i NEOS. Upečatljivo je kako je visok udio poljoprivrednika, učitelja i privrednika.

Postotak samozaposlenih u poljoprivredi u Nacionalnom vijeću je 8,2 posto, dok je to među radno aktivnim stanovništvom samo oko 3,3 posto. U parlamentu se nalazi i šest učitelja te pet pravnika. Austrija broji oko 300.000 učitelja i oko 6.600 pravnika. Nacionalno vijeće se sastoji i od jednog “kvazi” umirovljenika, Rudolfa Taschnera iz ÖVP-a, te tri studenta: Klausa Lindingera, Claudie Plakolm (ÖVP) te Davida Stögmüllera (Zeleni).

Antonio Šećerović  
Foto: Thomas Ledl | Wikimedia Commons


Povezane vijesti:

U zadnji trenutak spriječena koalicija Kurza i Hofera

Antonio Šećerović

Austrija: Održana komemoracija za žrtve koronavirusa

Robert Pandža

Svađa oko maski: Zastupnici FPÖ-a se okrenuli protiv Hofera

Antonio Šećerović