10.6 C
Beč
22. ožujka 2023.
Hrvati u Austriji Hrvati u iseljeništvu

Poziv hrvatskim udrugama u Austriji za prijavu projekata za koje žele sufinanciranje Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske poziva neprofitne organizacije Hrvata izvan Republike Hrvatske i ostale prihvatljive prijavitelje da se prijave za financiranje posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koji pridonose zadovoljavanju javnih potreba, ciljeva i prioriteta definiranih strateškim dokumentima Ureda.

Sukladno ovom Javnom pozivu, neprofitnim organizacijama i ostalim prihvatljivim prijaviteljima odobravaju se financijska sredstva za provedbu projekata u sljedećim
područjima financiranja:

 • povezivanja s Hrvatima izvan Republike Hrvatske u cilju očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog
  jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine,
 • suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske u cilju poticanja hrvatskog kulturnog zajedništva, razvoja kulturnih djelatnosti na hrvatskom jeziku, poticanja kulturne,
  obrazovne, znanstvene, sportske i gospodarske suradnje s Republikom Hrvatskom i međusobno,
 • pružanja socijalne, razvojne i humanitarne potpore ugroženim pojedincima i zajednicama Hrvata izvan Republike Hrvatske,
 • poticanja povratka i integracije Hrvata izvan Republike Hrvatske i njihovih potomaka u društveni i gospodarski život Republike Hrvatske.

Ured će financijska sredstva dodjeljivati kao:

 • Programske potpore – godišnje potpore projektima koji uključuju niz povezanih aktivnosti koje jačaju kapacitete neprofitnih organizacija te kontinuirano doprinose
  zadovoljavanju javnih potreba Hrvata izvan Republike Hrvatske;
 • Projektne potpore – za projekte koji su usmjereni rješavanju određenih problema i realizaciji zacrtanog cilja u određenom vremenskom roku i s definiranim resursima i
  troškovima;
 • Potpore održavanju jednodnevnih i višednevnih manifestacija, a mogu biti kulturne, obrazovne, sportske, gospodarske, socijalne, humanitarne, turističke i druge;
 • Partnerske potpore – potpore za projekte koje neprofitne organizacije i ostali prijavitelji provode u partnerstvu s drugim partnerima izvan ili u Republici Hrvatskoj;
 • Potpore za sufinanciranje projekata financiranih iz drugih izvora – potpore za sufinanciranje projekata koje neprofitne organizacije i ostali prijavitelji realiziraju sredstvima drugih donatora;
 • Jednokratne financijske potpore ugroženim pojedincima.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 2,5 milijuna kuna.

Najniži iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 5.000,00 kuna, a najviši iznos po pojedinom projektu je 80.000,00 kuna.

Jedan prijavitelj može podnijeti najviše dvije prijave na ovaj Javni poziv.

Prijava projekata odnosno prijava za pomoć ugroženim pojedincima se podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku. Nakon što se e-prijavni obrazac konačno preda i spremi putem računalnog sustava dostupnog na mrežnoj stranici https://eprijavehrvatiizvanrh.in2.hr, potrebno ga je ispisati, ovjeriti potpisom i pečatom (u slučaju A kategorije) odnosno ispisati i vlastoručno potpisati (u slučaju B i C kategorije) te zajedno s ostalom traženom dokumentacijom u papirnatom obliku, dostaviti poštom na adresu:

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske,
Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
s naznakom: „za Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2020. godinu“

Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Javnog poziva i traje zaključno do 20. ožujka 2020. godine.


Povezane vijesti:

Iz Beča pješačili do Međugorja za ozdravljenje supruge i kćerke

KROATIV

Sattler u Posavini: Nalazite se na 4 sata od Beča, nudite poticaje i privucite investitore

KROATIV

HKM Beč organizira put na Svjetski dan mladih u Lisabonu

KROATIV