Connect with us

Austrija

Povrat poreza u Austriji – sve informacije na jednom mjestu

Objavljeno

na

Potrebni su vam sljedeći obrasci za vašu poreznu prijavu: ■ L 1 obrazac za poreznu prijavu ■ Dodatni obrasci: L 1k za roditelje L 1k – bF za posebne podjele za obiteljski dodatak L 1ab za izvanredne troškove, npr. z. B. u slučaju invalidnosti L 1d za posebno izračunavanje posebnih izdataka L 1i za prihode bez odbitka poreza na plaću, npr. kod inozemnih plaćanja Uobičajeno – dakle, ako ne postoji obvezna porezna prijava – imate 5 godina za vašu poreznu prijavu. To znači: zadnji termin predaje vaše porezne prijave za 2022. godinu je 31. prosinca 2027. Imate 2 mogućnosti za predaju vaše porezne prijave: ■ Elektronski na FinanzOnline portalu Nakon što ste se registrirali, poreznu prijavu možete ispuniti direktno online i poslati na adresu: finanzonline.bmf.gv.at ■ U papirnatom obliku u vašoj poreznoj upravi Potrebne obrasce dobit ćete u svakoj poreznoj upravi. Vašu popunjenu poreznu prijavu ANV zatim pošaljite Porezkoj upravi Austrije, Poštanski fah 260, 1000 Wien (Beč) Kako ćete vratiti svoj novac? Korak po korak kroz obrazac L 1
 1. korak: osobni podaci i podaci o zaposlenju
Točke 1 do 3 na obrascu: vaši osobni podaci Točka 4 na obrascu: na koliko ste radnih mjesta bili zaposleni tijekom ove kalendarske godine? Ovdje unesite broj. Ako ste u mirovini, broj službi koje isplaćuju mirovinu. Svoje obračune plaća i druge račune ne morate slati, ali ih čuvajte 7 godina i pokažite na zahtjev.
 1. korak: AVAB I AEAB I Dječji dodatak Točke 5 i 6 na obrascu: dodatak za jednog zaposlenog u obitelji (AVAB) i dodatak za samohranog roditelja (AEAB) rasterećuju obitelji s djecom. Vrijede jednaki iznosi i mogućnosti primjene, ali različiti preduvjeti. Možete se prijaviti samo za jedan od tih dodataka. Ako su vaša primanja ispod granice za oporezivanje, biće vam isplaćen AVAB ili AEAB kao negativni porez.
Preduvjeti za AVAB: ■ Vi ili vaša partnerica odnosno vaš partner imate pravo na novčanu pomoć za obitelj za najmanje jedno dijete duže od 6 mjeseci tijekom kalendarske godine ■ Bili ste u braku, u registriranom partnerstvu ili životnoj zajednici duže od 6 mjeseci tijekom kalendarske godine ■ Prihodi vaše partnerice odnosno vašeg partnera iznosili su u kalendarskoj godini maksimalno 6000 eura Preduvjeti za AEAB: ■ Imate pravo na novčanu pomoć za obitelj za najmanje jedno dijete duže od 6 mjeseci tijekom kalendarske godine ■ Niste bili u uređenoj bračnoj zajednici, u registriranom partnerstvu ili životnoj zajednici duže od 6 mjeseci tijekom kalendarske godine

Visina AVAB odnosno AEAB Za to je presudno za koliko djece vi ili vaša partnerica odnosno vaš partner imate pravo na novčanu pomoć za obitelj duže od 6 mjeseci tijekom kalendarske godine. Porezna olakšica po kalendarskoj godini: ■ Za 1 dijete: 494 eura ■ Za 2 djece: 669 eura ■ Za svako dodatno dijete: + 220 eura

Ako su AVAB odnosno AEAB već uračunati u vašem mjesečnom obračunu plaće, morate ga svejedno još jedanput naknadno prijaviti u poreznoj prijavi. Ako to ne učinite, porezna uprava tražit će povrat uračunatog dodatka AVAB odnosno AEAB.

Dječji dodatak do 550 eura

Imate pravo na njega ako imate pravo na AVAB ili AEAB ili živite u registriranom partnerstvu (pažnja: u jednom partnerstvu samo jedna osoba može da podnese zahtjev za dječji dodatak.) Pored toga moraju da budu ispunjeni sljedeći uvjeti: ■ Vaša primanja i eventualno primanja vaše partnice odn. vašeg partnera su toliko niski da tarifni porez iznosi manje od 550 eura ■ Ostvarili ste aktivne prihode u trajanju od najmanje 30 dana ili ste primali dodatak za njegu djeteta ili dodatak za njegu tijekom bolovanja
 1. korak: veća porezna olakšica za umirovljenike
Točka 7 na obrascu: veća porezna olakšica za umirovljenike iznosi do 964 eura. Na to imate pravo ako ispunjavate sljedeće preduvjete: ■ Primate isključivo prihode od mirovine, a oni iznose manje od 25.000 eura tijekom kalendarske godine ■ U braku ste duže od 6 mjeseci tijekom kalendarske godine ili živite u registriranom partnerstvu ■ Prihodi vaše (bračne) partnerice odnosno vašeg (bračnog) partnera nisu viši od 2200 eura godišnje ■ Nemate pravo na AVAB
 1. korak: dječji doplatak za više djece
Točka 8 na obrascu: od 3. djeteta i za svako dodatno dijete za koje imate pravo na novčanu pomoć za obitelj, imate pravo na dječji doplatak za više djece u iznosu od 20 eura mjesečno. Uvjet je da je vaš obiteljski dohodak bio manji od 55.000 eura u protekloj kalendarskoj godini.
 1. korak: posebni izdaci – točka 9 na obrascu
Većinu posebnih izdataka nadležna služba – primalac donacija, služba za crkvene priloge, fond penzionog osiguranja – automatski šalje poreznoj upravi i oni se uzimaju u obzir pri oporezivanju zaposlenih (ANV): ■ Prilozi zakonski priznatim crkvama i religijskim zajednicama (najviše 400 eura) ■ Donacije povlaštenim primaocima donacija (najviše 10% od dohotka) ■ Doprinosi za dobrovoljni nastavak osiguranja u obaveznom penzijskom osiguranju ■ Doprinosi za naknadni otkup staža osiguranja Od 2022. godine uzima se u obzir specijalan paušalni iznos za ekološke izdatke za saniranje toplotno-energetskih sistema u zgradi ili za zamjenu kotla za grijanje. Pod uvjetom da ste dobili subvenciju prema Zakonu o unapređenju životne sredine i podjeli zahtjev za automatski prenos podataka poreznoj upravi. Troškovi poslije odbitka subvencija moraju da iznose najmanje 4.000 eura (saniranje) odn. 2.000 eura (grijanje). Porezna uprava će automatski uzimati u obzir paušalni iznos u narednih 5 godina. Pod određenim uvjetima, možete da uzmete u obzir i ove posebne izdatke za svog partnera ili djecu (Prilog L1d). Također možete uzeti u obzir troškove poreznog savjetovanje i isplate penzija, kao i stalna opterećenja kao posebne izdatke – koji se unose pod 9.1 i 9.2.
 1. korak: paušalni iznos za troškove putovanja na posao i putni euro
Točka 10.1 i 10.2 na obrascu: Unesite samo ako iznos već nije ispravno uračunat prilikom obračuna plaće. Ovdje izračunavate iznos koji je potrebno unijeti: www.bmf.gv.at/pendlerrechner
 1. korak: profesionalni troškovi
Točka 11 na obrascu: po kalendarskoj godini automatski vam se pri mjesečnom obračunu plaće izračunava paušalni iznos za profesionalne troškove od 132 eura. Ako želite odbiti svoje stvarne troškove, oni moraju biti veći od ukupnog paušalnog iznosa. Pri tome postoje profesionalni troškovi koje možete otpisati i bez uračunavanja u paušal, čak i ako su manji od 132 eura. Rad od kuće (Homeoffice): Za godine od 2020. do 2023. također možete uzeti u obzir deo troškova rada od kuće (Homeoffice) za porezne svrhe. To zahtjeva sporazum s Vašim poslodavcem.Konkretno postoji paušal za rad od kuće (Homeoffice) od 3 eura dnevno, maksimalno 300 eura godišnje. Ovo se automatski uzima u obzir u oporezivanju zaposlenih (ANV), pri čemu se neoporezivi paušalni iznos koji isplati poslodavac također automatski kompenzira – kao i troškovi za digitalnu opremu za rad. Možete uzeti u obzir i troškove za ergonomski kancelarijski namještaj do maksimalno 300 eura godišnje, pod uvjetom da ste u radu od kuće (Homeoffice) proveli najmanje 26 dana. Profesionalni troškovi bez uračunavanja u paušal ■ Doprinosi sindikata, strukovnih udruženja i interesnih skupina ■ Obvezni doprinosi kod marginalnog zapošljavanja ■ Izdaci za ergonomski kancelarijski namještaj za rad od kuće (Homeoffice) Profesionalni troškovi s uračunavanjem u paušal Troškove vezane za posao čiji je iznos veći od paušalnog iznosa za profesionalne troškove na koji imate pravo možete navesti pri vašoj poreznoj prijavi. Tu pripadaju troškovi koji su navedeni na obrascu pod točkama 11.2 – npr. sredstva za rad, stručna literatura, … Umanjenje poreza zbog amortizacije (AfA): ako radno sredstvo košta više od 800 eura, troškove nabave možete otpisati samo raspodijeljeno tijekom uobičajenog vijeka trajanja. Vijek trajanja iznosi npr. za računalo 3 godine. Dodatne profesionalne troškove možete unijeti zbrojno pod točkom 11.2.10. To su primjerice doprinos za radničko vijeće ili nedostatak koji morate nadoknaditi svojem poslodavcu. Paušalni iznosi za profesionalne troškove za određene skupine srodnih zanimanja Pod točkom 11.2.11 pronaći ćete popis skupina srodnih zanimanja kod kojih imate pravo na poseban paušalni iznos za profesionalne troškove.
 1. korak: izvanredni troškovi
Tu se ubrajaju nesvakodnevni troškovi odnosno neizbježni troškovi. Kod nekih izvanrednih troškova morate sudjelovati u troškovima. Pronaći ćete ih na obrascu L 1ab pod točkama 2.1 – 2.4. Troškove bez participacije pronaći ćete pod točkama 2.5 – 2.12. Izvanredni troškovi s participacijom ■ Troškovi za boravak u lječilištu ■ Medicinski troškovi ■ Troškovi pogreba i nadgrobnih spomenika do maksimalno 20.000 eura ■ Troškovi za starački dom ili dom za djecu i kućnu njegu ■ Troškovi za posvojenje i potpomognutu oplodnju ■ Usluge uzdržavanja za blisku rodbinu u iznimnim slučajevima Visina participacije ovisi o vašim prihodima. U obrazac uvijek unosite cjelokupan iznos umanjen za naknade troškova i dodatke. Međutim, porezna uprava automatski oduzima participaciju. Izvanredna opterećenja bez zadržavanja za vlastite potrebe U to se ubrajaju štete u slučaju elementarnih nepogoda i kod invaliditeta od najmanje 25 posto. Da bi invaliditet bio uzet u obzir u porezne svrhe, potreban je zvaničan dokaz o stupnju smanjene sposobnosti zarade ili primanje naknade za njegu. Također možete da uzmete u obzir invaliditet svog (bračnog) partnera u porezne svrhe. Uvjeti za ovo: ■ Imate pravo na odbitak iznosa za jedinog zaposlenog u porodici (AVAB) ■ Ako nemate pravo na odbitak iznosa za jedinog zaposlenog u porodici (AVAB): u braku ste duže od 6 mjeseci ili živite u registriranoj zajednici i prihod vašeg supružnika ili partnera ne prelazi 6.000 eura po kalendarskoj godini Za roditelje: prilog L 1k
 1. korak: obiteljski dodatak Plus
Ova porezna olakšica može vam donijeti do 2.000,16 eura poreznog bonusa po djetetu za koje vi ili vaša partnerica odnosno vaš partner dobiva novčanu pomoć za obitelj. Visina: ■ Do navršene 18. godine života: 166,68 eura mjesečno ■ Za punoljetnu djecu: 54,18 eura mjesečno Porodični bonus plus možete podjeliti između Vas i Vaše partnerice, tj. Vašeg partnera – svakome od Vas može se porezno uvažiti 83,34 eura odnosno 27,09 eura mjesečno po djetetu. Podjela ima smisla samo ako oboje primate oporezivi dohodak veći od 11.000 eura godišnje. Podjela u slučaju kad roditelji žive razdvojeno Ako plaćate alimentaciju i imate pravo na poreznu olakšicu za alimentaciju, imate pravo i na obiteljski dodatak Plus. I to za svaki mjesec za koji imate pravo na poreznu olakšicu za alimentaciju (UHAB). Svaki roditelj ima pravo na polovicu obiteljskog dodatka – mogući su različiti ugovori. Podnošenje molbe za obiteljski dodatak Plus Molbu za porodični dodatak Plus možete podnijeti uz prilog L 1k. Za posebne podjele postoji i prilog L 1k – bF.
 1. korak: usluge uzdržavanja
Pravo na poreznu olakšicu za alimentaciju (UHAB) imate za dijete koje ne živi u zajedničkom kućanstvu i za koje ne dobivate novčanu pomoć za obitelj. UHAB možete zatražiti samo za mjesece za koje možete dokazati plaćanje alimentacije. UHAB iznosi mjesečno: ■ Za 1 dijete: 29,20 eura ■ Za 2 djece: 73 eura ■ Za svako dodatno dijete: + 58,40 eura
 1. korak: izvanredni troškovi za djecu
Stručno osposobljavanje u drugom mjestu Ako vaše dijete mora završiti školovanje (školu, zanat, studij) izvan mjesta prebivališta, u određenim okolnostima imate pravo na mjesečni neoporezivi iznos od 110 eura. Invalidnost i dijetalna prehrana djeteta Država mora potvrditi invalidnost odnosno potrebu za posebnom prehranom vašeg djeteta. Molimo da se obratite na sljedeću adresu: www.sozialministeriumservice.at U slučaju invaliditeta između 25 i 50 posto, možete da otpišete troškove bolesti u vezi s invaliditetom, kao i troškove pomagala i liječenja bez zadržavanja za vlastite potrebe. Postoje i paušalni neoporezivi iznosi. Ako Vaše dijete mora da se pridržava dijete koju je propisao ljekar, možete da tražite jedan od paušalnih neoporezivih iznosa za dijetetsku ishranu. U slučaju invaliditeta od 50 posto ili više, imate pravo na uvećani porodični dodatak. Možete da birate između toga da uzmete u obzir svoje stvarne troškove ili mjesečni neoporezivi iznos od 262 eura. Dodatak za njegu se kompenzira u oba slučaja. Pored toga, možete da odbijete trošak za npr. pomagala, terapije, radionice za osobe s invaliditetom. Možete da uzmete u obzir troškove za brigu o deci za samohrane roditelje sa zadržavanjem za vlastite potrebe. Na kraju: predaja vaše porezne prijave
 1. korak: podaci o računu
Svoje podatke o računu trebate navesti samo ako su različiti od podataka u zadnjoj poreznoj prijavi – ili ako prvi put predajete poreznu prijavu.
 1. korak: rješenje o neoporezivom iznosu
Rješenje o neoporezivom iznosu sadrži određene posebne izdatke, profesionalne troškove i izvanredne troškove koji se zaračunavaju u prijavi poreza. Porezna uprava kreira rješenje o neoporezivom iznosu za drugu godinu unaprijed – s poreznom prijavom 2022. godine dakle za 2024. godinu.
 1. korak: potpis i predaja
Napravite kopiju potpisanih obrazaca kako biste kasnije mogli usporediti svoj zahtjev s rješenjem o porezu na dohodak. Provjerite svoje rješenje o porezu na dohodak čim ga primite od porezne uprave! Imate mjesec dana za podnošenje žalbe.
Advertisement

Austrija

Smiju li nezaposleni na AMS-u putovati na odmor ili u posjetu obitelji u inozemstvu

Objavljeno

na

By

Smiju li korisnici AMS-a ljeti ići na more ili posjetiti obitelj u inozemstvu? Pitanje je to koje se u Austriji često postavlja, a ujedno je i pitanje na koje svi imaju neformalni ili neslužbeni odgovor. U razgovoru za austrijski dnevni liste “Heute” prvi čovjek AMS-a Johannes Kopf bio je jasan po tom pitanju.

Na pitanje smiju li korisnici AMS-a i ljeti ići na more, stručnjak za tržište rada kaže: “Smiju, ali moraju se odjaviti s AMS-a za vrijeme godišnjeg odmora. Zakon o osiguranju za slučaj nezaposlenosti to jasno regulira. Naravno da se možete ići na ljetovanje, ali za to vrijeme nećeš dobiti naknadu za nezaposlene. Zakon o osiguranju za slučaj nezaposlenosti propisuje da moraš biti u Austriji, a kako mi nemamo more, imamo u isto vrijeme sjajna kupališta na jezerima.”

Nastavi čitati

Austrija

Austrijom i Bečom bijesni rat bandi

Objavljeno

na

By

Eskalacija nasilja u određenim dijelovima Austrije, prije svega u dijelovima Beča više nije taboo. O tome se sve glasnije priča u javnosti, a posljednji događaji u gradu Beču dodatno su uzrujali stanovništvo. Nasilje, noževi i pucnjava gotovo su pa svakodnevica u određenim dijelovima grada, a posljednji sukob bandi stavio je policiju u strogo stanje pripravnosti.

Kako pišu austrijski mediji Cobra, Wega, posebne jedinice, civilni dužnosnici te razna policijska pojačanja iz saveznih država trenutno pomažu bečkoj policiji očuvati javni red i mir. Po nalogu Ministarstva unutarnjih poslova sve se čini da se stvari vrate pod kontrolu, a šef policije se obratio javnosti i poslao jasnu poruku: “Nećemo dopustiti da postoje mjesta na koja se ljudi više ne usuđuju ići.”

No, tko stoji iza sijanja straha u Beču? Prema pisanju austrijskog dnevnog lista oe24 u sukobu sudjeluju dvije strane. Navodno, radi se o grupi “505”, svojevrsnoj bandi, odnosno mreži Sirijaca imigranata, posebno iz grada Deir ez-Zor. O razlozima formiranja i okrupnjivanja te bande može se samo nagađati, ali sumnja se na trgovinu drogom. Navodno su udruženi s Afganistancima.

Kako piše isti dnevni list, na drugoj strani je druga “interesna grupa”, njihovi protivnici Čečeni i (Austro-)Turci. Dvije strane sukobljavaju se iznova i iznova već šest mjeseci, posljednji put uz sve veće nasilje: masovnom tučnjavom i pucnjavom u parku Antona Kummerera u Brigittenau. Prošle nedjelje je oko 15 mladih ljudi, poglavito Čečena, lovilo pa gotovo i “zarobilo” oko 40 Sirijaca i drugih Arapa na stanici podzemne željeznice Meidling. Četvero Afganistanaca završilo je u bolnici teško ozlijeđeno

Očito je da je to postao pravi rat bandi – činjenica da mladi “napadaju jedni druge na ulici” nije bila svakodnevna pojava, čak ni za policiju.

U skupini 505 trenutačno je oko 300 do 400 mladića, ali svakim danom privlače nove članove. To osigurava već sam ritual ulaska koji je tako lagan (!) i djeluje magnetski, posebno na najmlađe. Socijalni radnik izvještava u gradskom časopisu Falter da je čuo tri desetogodišnjaka kako govore o tome u podzemnoj željeznici: “Kako mogu biti dio 505?” Jedan je odgovorio: “Moraš nekoga pretući.”

Ono što zabrinjava je činjenica da unatoč velikoj prisutnosti policije stanje nije puno bolje. Mlade bande putem društvenih mreža pozivaju i podsjećaju na nove i stare sukobe. Čini se da će još puno krvi biti proliveno na bečkim ulicama. Beč polako postaje sve nesigurniji grad.

Nastavi čitati

Austrija

Jako nevrijeme opet pogodilo dijelove Austrije

Objavljeno

na

By

Kao i prethodne večeri, i u subotu rano ujutro snažno grmljavinsko nevrijeme ponovno je zahvatilo velike dijelove Štajerske. Ovaj put je oluja bila glavni problem: bezbrojna stabla su se srušila – rezultat su bili rasprostranjeni nestanci struje.

Praćeno tučom, obilnom kišom i nevremenom, Štajerskom je u petak navečer prošlo nekoliko grmljavinskih fronti. Poplave su bile toliko teške, posebno u zapadnoj Štajerskoj, da je okružna uprava za općine Edelschrott, Maria Lankowitz, Krottendorf-Gaisfeld, St. Martin am Wöllmißberg i općina Voitsberg proglasila katastrofu – a upravo na tom području alarm civilne obrane ponovno je podignut u petak navečer.

“Bilo je oštrih vremenskih nepogoda u gotovo svim dijelovima Štajerske, a u nekim slučajevima hitne službe su čak morale biti povučene kako bi se osigurala njihova sigurnost,” rekao je Thomas Meier iz vatrogasne službe.

Bezbrojna stabla pala su na ulice i dalekovode – kao rezultat toga, do 10.000 kućanstava od Voitsberga do Birkfelda ostalo je bez struje. Veći dio ove štete sada je saniran.

Zbog neispravnog nadzemnog voda i blokada pruge između Neumarkta i Friesacha kao posljedica grmljavinskog nevremena, vlakovi navečer nisu mogli nastaviti prometovati na postajama Unzmarkt i Friesach. Više od 200 putnika autobusima je prevezeno iz Friesacha u Unzmarkt kako bi nastavili put prema Beču. Na željezničkom kolodvoru Unzmarkt više od 300 ljudi također je moralo čekati do četiri sata na daljnje putovanje – Crveni križ opskrbio je pitkom vodom ukupno 500 zaglavljenih putnika, a bilo je i grickalica i slatkiša za djecu. Nitko nije ozlijeđen.

Nastavi čitati
LM