18 C
Beč
28. rujna 2022.
Hrvati u iseljeništvu

Državni ured za Hrvate izvan Hrvatske raspisao javni natječaj za programe i projekte udruga hrvatskog iseljeništva

Foto: Pixabay

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Javni natječaj za prijavu programa/projekata organizacija hrvatskog iseljeništva radi ostvarenja financijske potpore za 2021. godinu. 

Na Natječaj se mogu javiti organizacije hrvatskog iseljeništva (udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice i ostale organizacije) koje su se opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske ili pravnim poretkom matične države, a upisane su u registar ili drugu odgovarajuću evidenciju organizacija matične države te imaju pravnu osobnost.

Natječajna dokumentacija dostavlja se preporučeno poštom, elektroničkom poštom ili neposrednom predajom dokumentacije na adrese veleposlanstava nadležnih za državu na koju se odnosi Javni natječaj.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od dana objave Javnog natječaja na službenim mrežnim stranicama nadležnih veleposlanstava RH, odnosno Ureda i traje 30 dana od dana objave, zaključno do 1. listopada 2021. godine.

Ukupno planirana vrijednost Javnog natjedaja je 3.500.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 5.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 80.000,00 kuna. Jedna organizacija može podnijeti najviše dvije prijave na ovaj Javni natječaj.

Tekst javnog natječaja

Obrazac opisa programa

Obrazac proračuna

Obrazac životopisa


Povezane vijesti:

U Gradišću se osniva Hrvatska katolička misija

Pero Bačić

Djeca iz Gradišća u Puli učila jezik domovine

KROATIV

Matica hrvatska i HKD „Napredak“ pozvali državljane Bosne i Hercegovine koji žive izvan BiH da se prijave za glasovanje na izborima u BiH. Rok: 19. srpnja

Pero Bačić