Connect with us

Zanimljivosti

Studij upravljanja gradom na bečkom veleučilištu

Objavljeno

na

Povoljno stanovanje za sve, dobra kvaliteta zraka i čista voda – je li sve to u velikom gradu puka iluzija? Na diplomskom studiju „International Relations and Urban Policy“, koji se održava na veleučilištu Campus Wien, 19 međunarodnih polaznika može naučiti kako se u 21. stoljeću pravilno upravlja gradovima za dobrobit svih građana. Studij kreće u svoju drugu godinu. Europski bi se gradovi pritom trebali povezati i učiti jedni od drugih.

Beč potiče prekograničnu suradnju. Na bečkom veleučilištu Campus Wien okupit će se 19 polaznika iz različitih zemalja, a sve kako bi se uspješno pripremili za budućnost. Polaznici su već zaposleni na odgovornim pozicijama u svojim gradovima, što je posebno u ovom programu. Zajednička im je želja da svoje gradove učine boljima, a došli su na pravo mjesto za to – u grad koji trenutačno nosi titulu najboljeg svjetskog grada za život. U sklopu diplomskog studija „International Relations and Urban Policy“ steći će dodatna znanja o javnim uslugama, mobilnosti, digitalizaciji, promicanju kulture i socijalnoj sigurnosti te će poboljšati svoje upravljačke vještine. Polaznici dolaze iz gradova kao što su Beograd, Berlin, Budimpešta, Krakov, Ljubljana, Prag i Sofija. To su gradovi u kojima Grad Beč ima inozemne urede i s kojima je usko povezan. „Radi se o razmjeni znanja između europskih metropola, prije svega istočnoeuropskih metropola i Grada”, ističe Wilhelm Behensky, predsjednik uprave veleučilišta Campus Wien.     

Teoretsko znanje uz praksu

Stručni diplomski studij pokrenut je 2021. godine, a stavlja poseban fokus na teme koje se tiču gradova poput urbanih politika ili međunarodnih poslova, no bavi se i pitanjima razvoja gradskih aglomeracija i strategije pametnih gradova. Grad Beč pridaje veliku važnost tome da da svoj doprinos razmjeni znanja između gradova jer se i oni suočavaju sa sličnim izazovima. „Stoga mi je drago što mladi iz naših partnerskih gradova dolaze k nama i vide kako mi to činimo. No i mi možemo nešto naučiti”, objašnjava Peter Hanke, član gradskog poglavarstva za financije, gospodarstvo, rad, međunarodne poslove i Bečki holding.

Stečena znanja o upravljanju trebala bi pomoći riješiti probleme gradske politike na održiv način, uz teoretsko znanje, ali i praksu koja je usmjerena na poslovnu svakodnevicu polaznika. Studij želi stvoriti prostor u kojem cirkuliraju najnovija saznanja, a time se treba poticati i suradnja. Gradovi iz bečke mreže za inozemnu komunikaciju ponovno su na poziv Grada Beča mogli nominirati kvalificirane djelatnike iz gradske uprave i gradskih poduzeća za sudjelovanje na studiju koji se održava na engleskom jeziku.

Stručno znanje iz grada s najboljom kvalitetom života u svijetu

Od 17. do 21. listopada održava se takozvani Bečki tjedan tijekom kojega će se polaznicima poželjeti dobrodošlica. Polaznici će moći slušati predavanja i seminare na veleučilištu te će dobiti uvid u funkcioniranje Grada Beča, gradske uprave i gradskih poduzeća. Očekuje ih vodstvo kroz bečku gradsku vijećnicu, posjet novoizgrađenoj četvrti Seestadt Aspern, elektrani Simmering, Međunarodnoj građevinskoj izložbi (IBA) te obilazak toplinske crpke poduzeća Wien Energie i područja urbanog razvoja Otto Wagner. Time Beč pokazuje da s razlogom može poslužiti kao primjer drugima.    

Večer dobrodošlice bila je prilika za upoznavanje. Grad Beč i član gradskog poglavarstva Peter Hanke pozvali su studente da se okupe 17. listopada povodom početka semestra. Među prisutnima su bili i predstavnici veleposlanstava, Grada Beča i predavači koji su se radovali prilici za razgovor.   

Zahvaljujući velikom uspjehu diplomski studij drugi put upisuje nove polaznike. Traje četiri semestra i plaća se, no moguće je zatražiti subvencije i prijaviti se. Studij je nastao u suradnji Grada Beča, veleučilišta Campus Wien i poduzeća Eurocomm-PR u okviru dijaloga europskih gradova.

Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Zanimljivosti

Exploring the famous monuments of Vienna

Objavljeno

na

Vienna, the capital of Austria, is a city rich in history, culture, and architectural splendor. Its monuments are a testament to its imperial past and vibrant cultural heritage. Here are some of the most famous monuments in Vienna that you shouldn’t miss:

1. Schönbrunn Palace

Schönbrunn Palace, a UNESCO World Heritage Site, is one of Vienna’s most iconic landmarks. This Baroque masterpiece served as the summer residence of the Habsburg emperors. With its opulent rooms, vast gardens, and the world’s oldest zoo, Schönbrunn offers a glimpse into the grandeur of imperial life.

2. St. Stephen’s Cathedral (Stephansdom)

Located in the heart of Vienna, St. Stephen’s Cathedral is a Gothic architectural marvel and the city’s most important religious building. Its towering spire and intricate roof tiles make it an iconic symbol of Vienna. Visitors can explore the catacombs, climb the south tower for a panoramic view, and admire the stunning interior.

3. Hofburg Palace

The Hofburg Palace complex is a vast imperial palace that has been at the center of Austrian history for over 600 years. It was the residence of the Habsburg dynasty and now houses several museums, including the Sisi Museum, the Imperial Apartments, and the Silver Collection. The Spanish Riding School, located within the palace, is world-renowned for its Lipizzaner horses and classical dressage performances.

4. Belvedere Palace

The Belvedere Palace is a magnificent baroque complex consisting of two palaces: the Upper and Lower Belvedere. It was built as a summer residence for Prince Eugene of Savoy. Today, it houses an impressive art collection, including works by Gustav Klimt, such as the famous painting “The Kiss.” The palace’s gardens are also a highlight, offering stunning views of the city.

5. Vienna State Opera (Wiener Staatsoper)

The Vienna State Opera is one of the world’s leading opera houses, known for its exceptional productions and rich history. The building itself is an architectural gem, with its Renaissance Revival style. A guided tour provides insights into the opera’s history, its architecture, and a behind-the-scenes look at this cultural institution.

6. Hundertwasser House

The Hundertwasser House is a unique and colorful apartment complex designed by the artist Friedensreich Hundertwasser. Its unconventional design, with undulating floors, a roof covered with earth and grass, and trees growing from inside the rooms, stands in stark contrast to Vienna’s traditional architecture. It is a symbol of creative expression and ecological harmony.

7. Karlskirche (St. Charles’s Church)

Karlskirche, with its impressive baroque architecture, is one of Vienna’s most stunning churches. It was commissioned by Emperor Charles VI in gratitude for the end of the plague in 1713. The church’s magnificent dome, frescoes, and the panoramic elevator ride to the top offer an awe-inspiring experience.

Vienna’s monuments not only reflect its rich history and cultural legacy but also its continuous evolution as a city that values both tradition and innovation. Each monument tells a story, inviting visitors to explore and appreciate the diverse facets of Vienna’s heritage.

Nastavi čitati

Zanimljivosti

Je li potrebna radna dozvola u Dubaiju?

Objavljeno

na

By

U Dubaiju je radna dozvola neophodna za strane državljane zbog jedinstvenog ekonomskog okruženja i dinamike tržišta rada. Jedan od glavnih razloga za ovaj zahtjev je značajno oslanjanje na radnu snagu iz inozemstva. Dubai ima raznoliku ekonomiju koja se uvelike oslanja na strane radnike u raznim sektorima kao što su građevinarstvo, ugostiteljstvo, financije i tehnologija. Zahtijevajući radne dozvole, vlada osigurava da je zapošljavanje stranih radnika regulirano, održavajući ravnotežu između potražnje za kvalificiranom radnom snagom i zaštite lokalnih radnih mjesta.

Još jedan značajan razlog za zahtjev radne dozvole u Dubaiju je podrška ambicioznim razvojnim ciljevima i ekonomskoj diversifikaciji grada. Dubai teži da se pozicionira kao globalno središte za poslovanje, turizam i inovacije. Sustav radnih dozvola omogućuje vladi privlačenje visokokvalificiranih stručnjaka iz cijelog svijeta koji mogu doprinijeti ovim strateškim sektorima. Ovaj priljev talenata pomaže u poticanju ekonomskog rasta, potiče inovacije i poboljšava globalnu konkurentnost Dubaija.

Osiguravanje usklađenosti sa zakonima o radu i standardima također je ključni aspekt sustava radnih dozvola u Dubaiju. Vlada koristi proces izdavanja radnih dozvola kako bi osigurala da su strani radnici zaposleni pod uvjetima koji se pridržavaju zakona o radu UAE. To uključuje jamčenje poštenih plaća, sigurnih radnih uvjeta i pristupa osnovnim pogodnostima. Provođenjem ovih standarda, vlada nastoji spriječiti iskorištavanje i zlostavljanje stranih radnika, osiguravajući da su svi zaposlenici u Dubaiju tretirani pošteno i s poštovanjem.

Osim toga, sustav radnih dozvola u Dubaiju uključuje temeljite provjere pozadine i verifikaciju kvalifikacija kako bi se održala nacionalna sigurnost i profesionalni standardi. Vlada osigurava da strani radnici posjeduju potrebne vještine i kvalifikacije te da ne predstavljaju sigurnosni rizik. Ova kontrola pomaže u održavanju integriteta radne snage i osigurava da strani radnici pozitivno doprinose ekonomiji i društvu.

Nadalje, sustav radnih dozvola u Dubaiju usklađen je s širim ciljem stvaranja održive i inkluzivne ekonomije. Reguliranjem ulaska i zapošljavanja stranih radnika, Dubai može bolje upravljati ekonomskim utjecajem i socijalnom integracijom tih pojedinaca. Ova regulacija podržava ciljeve grada u održavanju društvene harmonije, promicanju kulturne raznolikosti i osiguravanju održivog razvoja.

Nastavi čitati

Zanimljivosti

Dubai work Visa and permit

Objavljeno

na

In Dubai, obtaining a work permit is crucial for foreign nationals due to the city’s distinct economic environment and labor market dynamics. A primary reason for this requirement is the heavy reliance on expatriate labor. Dubai’s diverse economy significantly depends on foreign workers in various sectors, including construction, hospitality, finance, and technology. By mandating work permits, the government ensures that the employment of foreign workers is regulated, balancing the demand for skilled labor with the protection of local job opportunities.

Another important reason for the work permit requirement is to support Dubai’s ambitious development goals and economic diversification. The city aims to establish itself as a global hub for business, tourism, and innovation. The work permit system enables the government to attract highly skilled professionals from around the world to contribute to these strategic sectors. This influx of talent drives economic growth, fosters innovation, and enhances Dubai’s global competitiveness.

Ensuring compliance with labor laws and standards is also a critical component of Dubai’s work permit system. The government uses the work permit process to ensure that foreign workers are employed under conditions that comply with UAE labor laws. This includes guaranteeing fair wages, safe working conditions, and access to essential benefits. By enforcing these standards, the government aims to prevent the exploitation and abuse of foreign workers, ensuring fair and respectful treatment for all employees in Dubai.

Additionally, the work permit system in Dubai involves thorough background checks and verification of qualifications to maintain national security and professional standards. The government ensures that foreign workers possess the necessary skills and credentials and do not pose any security risks. This scrutiny helps maintain workforce integrity and ensures that foreign workers contribute positively to the economy and society.

Nastavi čitati
LM