27. veljača 2014.

Dvostruko rimovani deseterci kao kulturni izričaj Istočne Hrvatske

Dvostruko rimovani deseterci kao kulturni izričaj Istočne Hrvatske

Pozivamo Vas na zanimljivo predavanje „Dvostruko rimovani deseterci kao kulturni izričaj Istočne Hrvatske“ koje će održati mag. Ivan Rončević s Instituta za slavistiku Sveučilišta u Beču, a glazbeno će obogatiti članice Folklornoga ansambla "ROD" u Beču i Ženske vokalne skupine "Tkanica". Predavanje će se održati u četvrtak, 27. veljače u 20 sati u Hrvatskom centru u Beču.

2011. godine UNESCO-ov odbor za očuvanje kulturne baštine uvrstio je bećarac na reprezentativnu listu nematerijalnih kulturnih dobara čovječanstva. Dok se svatovci, drumarci, pokladarci i drugi deseterci izvode bez instrumentalne pratnje, bećarac se redovito izvodi uz instrumentalnu pratnju.

Ivan Rončević rođen je u Osijeku 1983. g. Nakon završene srednje Poljoprivredne i veterinarske škole upisuje Filozofski fakultet u Osijeku. 2005. g. upisuje diplomski studij na Institutu za slavistiku Sveučilišta u Beču. 2013. magistrirao je na temu „Bećarac - ein doppelt gereimter zehnsilbiger Vers als kultureller Ausdruck Ostkroatiens“.
2002. g. dodjeljena mu je nagrada Ministarstva obrazovanja i športa Republike Hrvatske za sudjelovanje na hrvatskoj Smotri mladih novinara „Lidrano 2002“.
Od 2003. g. aktivan je član FA Gradišćanskih Hrvata „Kolo Slavuj“ u Beču. 2007. g. postaje umjetnički voditelj Folklorne grupe „Tkanica“ u Beču te umjetnički voditelj i koreograf Folklornog ansambla „Šokadija“ u Beču.
2007.-2009. g. radio je kao voditelj tečajeva gradišćanskohrvatskoga jezika za djecu u Hrvatskom centru u Beču.
Od 2009. g. organizira tečajeve hrvatskoga i gradišćanskohrvatskoga jezika za odrasle („Abeceda“) u Beču i Velikom Borištofu, a od 2010. organizira ljetnu školu hrvatskoga i gradišćanskohrvatskoga jezika na otoku Krku.
Od 2013. g. radi kao predavač bosanskog/hrvatskog/srpskog na Institutu za slavistiku Sveučilišta u Beču. Za Hrvatsku kazališnu grupu Veliki Borištof vodi režiju, a umjetnički voditelj je FA Rod u Beču.
Od 2014. g. poučava hrvatski kao drugi strani jezik na „Fachhochschule Burgenland“ u Željeznu i sudjeluje u izradi njemačko-gradišćanskohrvatsko-hrvatskog online rječnika na „Znanstvenom institutu Gradišćanskih Hrvata“ u Željeznu.

Dvostruko rimovani deseterac se sastoji od deset slogova od kojih prva četiri daju dvije stope i čine prvi članak, dok sljedećih šest daju tri stope i čine drugi članak. Dvostruko rimovanim desetercima pridaju se različiti nazivi: „bećarci“, „svatovci“ koji se pjevaju u svatovima, „bušarci“ ili „pokladarci“ koji se pjevaju o pokladama, „kolski“ koji se pjevaju u kolu za vrijeme plesa ili izmjenično s njim, „drumarci“ koji se pjevaju na ulici, „šalajke“ kojima se dodaje uzvik „šalaj“ i dr. Najčešće im se, u želji da se zaokruže u jednu cjelinu, pridaje naziv „pismice“, „kratke pjesmice“ ili „dvostisi“. Osim dvostruko rimovanog deseterca vrlo su poznate i „poskočice“ i „podvikulje“ - ritmizirani stihovi najčešće sedmerci i osmerci koji se izvikuju na zvučnu podlogu, najčešće melodiju „drmeša“, narodnog plesa u Slavoniji koji se pleše u kolu.
Duboko proživljene događaje iz života narod je uspio obuhvatiti i izreći u formi dvostruko rimovanog deseterca. Cjelokupan se narodni život ispjevao upravo putem ove poezije. Oni su prisutni u svim životnim situacijama, pa prateći svaku svečanost čuvaju i narodne običaje. Svojom su poetičkom strukturom dvostruko rimovani deseterci obuhvatili povijesne događaje i svakidašnja zbivanja pa se srodili s dušom naroda i postali dio kulturnoga dobra i povijesnoga nasljeđa Slavonije. Iz njih se čitaju povijesni tragovi, ustaljena vjekovna tradicija, pravila kojih se narod strogo držao, društveni status pojedinca u zajednici, a pjevaju o svakom događaju i značajnijoj promjeni u životu. Ovom kulturnom dobru potrebno je pružiti trajanje u budućnosti.

Četvrtak, 27. veljače u 20 sati u Hrvatskom centru u Beču

foto/text: Matica hrvatska Beč

Mail Print
FOTO DANA
FOTO DANA
Tradicijska gradišćanska nošnja Tradicijska gradišćanska nošnja
KamoSutra
« »
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne
FotogalerijaPregledajte sve