Život i djelo Pavla Rittera Vitezovića u Beču

Život i djelo Pavla Rittera Vitezovića u Beču

O životu i djelu Pavla Rittera Vitezovića u Beču za kroativ.at piše dr. Josip Seršić.

Na početku 1682. godine Pavao Ritter Vitezović dolazi u Beč nakon što je na kraju sabora u Šopronu napisao «veliki hvalospjev u slavu kralju i caru Leopoldu, posvetivši mu ga kao novogodišnji dar... Ritterov hvalospjev bi štampan i raspačavan... I samom kralju Leopoldu... predan bi jedan primjerak s molbom.., da ga kralj imenuje 'ovjenčanim pjesnikom' (poeta laureatus) i uvrsti među svoje dvorske pjesnike (i) odredi stalnu godišnju plaću» (V. Klaić). No od toga nije bilo ništa, a Vitezović se je morao zadovoljiti sa 100 forinti koje je dobio od kralja.

Na spomenutom saboru je zastupao grad Senj i sada je u Beču čekao na provedbu zaključaka koji su se odnosili na Senj, pogotovo stoga što je krajiški general Herberstein pojačao svoja nasilja nad Senjom i njegovim građanima. I nije samo čekao, nego je i na druge načine «radio za probitak svoga rodnog grada, (a) dokolicu svoju ispunjao je naukom i posjećivanjem prijatelja i znanaca... Naročito je mnogo dolazio u hrvatski kolegij» (Klaić).

Vitezović je u kolegiju duže vremena boravio i kao gost. «Kad su pitomci (kolegija) na pokladnu nedjelju 9. veljače 1682. priređivali u kolegiju zabavu, napisao je on za njih hrvatski spisak 'Mesopustica aliti čin od Mesopusta u Beču u Hervatskom Collegiju na 9. izkazan. Predgovornik'. Jednako je Ritter propjevao» - i u drugim prilikama ovdje – iako pretežno na latinskom jeziku. Zatim «je on  učio tada u Beču (i) geografiju, (no) tada se u sveučilištu nije predavao taj predmet». Zato Klaić smatra da je Vitezović taj predmet učio kod geografa Jurja Mateja Vischera s kojim je prijateljevao, pa je napisao i podnaslovne stihove za Vischerov bakrorezni portret. Ovaj je pak «svomu zahvalnomu učeniku...» napisao popratne stihove za njegovo bečko izdanje Nova Musa. Vitezović je «one godine... spjevao i štampao (više) pjesama prigodnica... u slavu visokih dostojanstvenika» između ostalog i Novus Skenderbeg u slavu generala Petra Rikardića (Ricciardi), a tako i stihovane «čestitke» npr. za Leopolda Kolonića. U Beču je tada objavio djela Pietas honorata seu Carmen i Sacer chorus...  Novu svečanu kraljevsku povelju za Senj dobio je tek u travnju 1683.

Za vrijeme Bečkog rata vojuje Vitezović u banskim četama Nikole Erdödyja i sudjeluje u osvajanju Sigeta. Njegov brat Juraj bio je tada s Ricciardijevom hrvatskom pukovnijom u obrani Beča. 1684. boravi u Linzu kao banov izaslanik kod kralja Leopolda i ondje tiska svoje Odiljenje Sigetsko. 1684.-1687. je opet u Beču na dužnosti hrvatskog dvorskog agenta i na samom Dvoru i u Ugarskoj dvorskoj kancelariji. 1687. odlikovao ga je kralj Josip I. naslovom «zlatnog viteza». 1697. predložen je za tajnika Konzistorija Hrvatskih kraljevinskih konferencija (one su se djelomično održavale i u Beču). 1699., nakon Mira u Srijemskim Karlovcima, postaje član komisije za razgraničenje Habsburške Monarhije s Turskom i Mletačkom Republikom. Dobar dio ondašnjih granica Hrvatske vrijedi i danas. 1701. je opet u Beču da bi tiskao svoje djelo Stemmatographia, čiji slavenosrpski plagijat je, također u Beču, izdao 1741. Kristofor Žefarović. Zbog problema sa dodijeljenim posjedom i oduzimanjem tiskare dolazi 1709. ponovo u Beč. U gradu stanuje u kući «K zlatnom medvjedu» u ulici Alter Fleischmarkt. 1712. tiska ovdje djelo Serbia illustrata... i piše Offuciae Johannis Lucii... te Tractatus qualiter Croatia ad ius Ungaricum devenerit.

Bio je posljednji hrvatski barokni polihistor, a svojim cjelokupnim životnim opusom anticipirao je Hrvatski narodni preporod. Umro je u Beču 1713. godine, a do 1945. je još stajala u katedrali sv. Stjepana spomenploča posvećena njemu i kanoniku Jurju Marčeloviću koji je bio i pokopan u katedrali.

Dr. Josip Seršić / kroativ.at

Print

Vezani članci

FOTO DANA
FOTO DANA
Tradicijska gradišćanska nošnja Tradicijska gradišćanska nošnja
KamoSutra
« »
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne
FotogalerijaPregledajte sve